Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Stratēģijas izstrāde jaundibināmam uzņēmumam "Mom"
Title in English Strategy Development for Startup Company "Mom"
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor I.Jākobsone
Reviewer A.Dzedons
Abstract Maģistra darba nosaukums ir: Stratēģijas izstrāde jaundibināmam uzņēmumam "Mom". Maģistra darba mērķis ir izstrādāt stratēģiju uzņēmumam, kas darbosies ēdināšanas nozarē tā, lai tas varētu veiksmīgi attīstīties un augt. Maģistra darba autore ir veikusi ārējās vides analīzi,detalizēti apskatot politisko un juridisko, kā arī ekonomisko, sociālo un tehnoloģiskos faktoru ietekmi uz ēdināšanas nozari Latvijā. Tāpat detalizēti tika analizēta pati ēdināšanas nozare un to ietekmējošie faktori un rādītāji. Ņemot vērā gan ārējās vides, gan nozares analīzi, tāpat arī autores personiskos novērojumus, tika piedāvātas trīs alternatīvas, no kurām tika izvirzīta rekomendācija kafejnīcas izveidei, kas reprezentētu ekoloģisku un veselīgu dzīvesveidu un tiktu orientēta uz jaunajām ģimenēm ar maziem bērniem. Autore ir atspoguļojusi pierādījumus un pamatojumus šādas rekomendācijas izvirzīšanai, tāpēc tālākā stratēģija ir izstrādāta par pamatu ņemot tieši šo rekomendāciju. Stratēģija tika veidota par pamatu ņemot šādus aspektus: uzņēmuma apraksts un ideja, uzņēmuma misija, vīzija, vērtības un galvenie mērķi, uzņēmuma darba organizācija, nepieciešamie resursi un iemaņas, uzņēmuma galvenās funkcijas, iekšējā kultūra un atalgojuma sistēma. Tāpat, maģistra darba autore ir veikusi prognozes un kalkulācijas, lai pierādītu jaundibināmā uzņēmuma finanšu efektivitāti. Autore ir izmantojusi gan teorētiskos materiālus no dažādām grāmatām un publikācijām, gan dažādus valsts un globālo institūciju veidotus pārskatus un ziņojumus, dažādu uzņēmumu gada pārskatus, kā arī statistikas datus. Tāpat autore ir veikusi anketēšanu un intervijas, un darbā aprakstījusi savus personiskos novērojumus. Maģistra darbs satur 17 tabulas, 8 attēlus un 4 pielikumus. Maģistra darba valoda ir angļu valoda.
Keywords stratēģija, ēdināšanas nozare, jaundibināms uzņēmums, kafejnīca
Keywords in English strategy, catering industry, startup business, cafe
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 05.05.2014 19:58:48