Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Ierobežojumu teorijas un taupīgās ražošanas īstenošana SIA Honeycomb Technologies
Title in English Theory of Constraints and Lean Manufacturing Implementation at Honeycomb Technologies Ltd
Author Jevgenijs Kacs
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor G.Buklovskis
Reviewer J.Grēviņš
Abstract Anotācija Maģistra darba tēma ir uzņēmuma Honeycomb Technologies Ltd ierobežojumi un veiksmīgas ražošanas īstenošanas teorētiskā analīze. Maģistra darba mērķis ir analizēt ražošanas procesu uzņēmumā Honeycomb Technologies Ltd. Šīs analīzes mērķis noskaidrot ražošanas procesa trūkumus un novērst tos, izmantojot ierobežojumu teorētiskās analīzes metodoloģiju. Maģistra darbam ir vēl viens papildu mērķis - nav nekādu garantiju, ka ražošanas process uzņēmumā kļūs pietiekami efektīvs pēc minēto trūkumu novēršanas. Šī iemesla dēļ, ir ieteikums uzlabot ražošanas procesa efektivitāti. Šī mērķa sasniegšanai tiks izvēlēti vairāki līdzekļi ražošanas politikas uzlabošanai. Šie līdzekļi tiks izmantoti ražošanas procesa efektivitātes uzlabošanai. Informācija galvenokārt ņemta no TOC literatūras avotiem, kā arī no specifiskām interneta vietnēm, kas saistītas veiksmīgas ražošanas īstenošanu un labākās prakses piemēriem. Darbs, kurā atspoguļoti ar problēmu saistītie pētījumi, sastāv no piecām galvenajām daļām. Pirmā daļa ir veltīta rūpīgai literatūras avotu analīzei par darba tēmu, tai skaitā, izklāstīts TOC literatūras pārskats un informācija par labākās prakses piemēriem. Otrā daļā ir raksturota pašreizējā situācija uzņēmumā. Trešā daļa sniedz ieteikumus, kuros ir norādīt trūkumi un priekšrocības. Ceturtajā daļā tiek sniegta informācija par rekomendāciju ieviešanu. Pēdējā darba daļā ir sniegti secinājumi un izklāstītas turpmākas izpētes iespējas. Maģistra darbs ir sagatavots uz 94 lapām, kas ietver 2 pielikumus un 20 vizuālos līdzekļus 6 attēlus, 7 tabulas, un 7 fotogrāfijas.
Keywords Ierobežojumu teorija, TOC, taupīga ražošana, īstenošana
Keywords in English Theory of Constraints, TOC, Lean Manufacturing, Production, Implementation
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 02.05.2014 10:53:26