Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Publiskās ārtelpas kvalitāte Rīgas lielmēroga dzīvojamos rajonos
Title in English The Public Open Space Quality of Riga Large Scale Living Areas
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor U. Bratuškins
Reviewer Dokt. I.Rukmane-Poča
Abstract Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Kristīnas Kižlo bakalaura darbs par tēmu Publiskās ārtelpas kvalitāte Rīgas lielmēroga dzīvojamos rajonos. Darbs sastāv no teorētiskās daļas un praktiskās daļas, ko veido izstrādātais projekts daudzdzīvokļu ēkai Zunda kanāla krasta apbūves konceptā. Darbā tiek apskatīta publiskā ārtelpa, tās kvalitāti nosakošie faktori. Tie tiek pielietoti publiskās ārtelpas analīzei Latvijas un ārzemju kontekstā un ierosinājumu izstrādei lielmēroga dzīvojamo rajonu pagalmu reģenerācijai. Lielmēroga rajonos Rīgā dzīvo vairāk kā puse iedzīvotāju, kas padara šīs teritorijas attīstību par būtisku un aktuālu jautājumu. Pirmajā nodaļā ir apkopota informācija par ārtelpas kvalitāti nosakošiem aspektiem, par cilvēka mēroga principu pielietošanu projektēšanā un labiekārtojuma izstrādē. Otrajā nodaļā ir apkopoti piemēri pasaules kontekstā, aprakstīta lielmēroga rajonu attīstība, to pārveidošanas galvenie principi. Trešajā nodaļā tiek analizēta Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu attīstība un to problemātika, tiek apkopota normatīvā bāze, kas regulē publiskās telpas attīstību lielmēroga rajonos, kā arī tiek analizēta dzīvojamo rajonu publiska telpa. Darba mērķis ir izpētīt kvalitatīvu ārtelpu veidojošos faktorus un apkopot iespējamos ārtelpas pārveidošanas un pilnveidošanas risinājumus lielmēroga dzīvojamo rajonu pagalmiem. Pēc darbā veiktās analīzes var secināt, ka lielmēroga rajoniem ir liels potenciāls kļūt par pilsētas sabiedriskās dzīves centriem. Vadoties pēc ārzemju pieredzes un ņemot vērā esošo normatīvo bāzi, ir pieejami daudzi risinājumi publiskās telpas reģenerācijai un pārveidošanai dažādos mērogos. Sadarbojoties ar iedzīvotājiem tika izstrādāti ierosinājumi lielmēroga rajonu pagalmu publiskās telpas pilnveidošanai. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 39 lapaspuses, ieskaitot 14 attēlus, tam ir 14 pielikuma lapas, darbā tiek izmantoti 36 informācijas avoti.
Keywords publiskā telpa, lielmēroga rajons, cilvēka mērogs, reģenerācija
Keywords in English public space , large-scale residential area, human scale, regeneration
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.01.2014 13:59:10