Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Responsīvā arhitektūra
Title in English Responsive architecture
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor A. Riekstiņš
Reviewer Lekt. M. Fersters
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Anitas Apeles bakalaura darbs ir par tēmu Responsīvā arhitektūra. Teorētisko izpēti papildina eksperimentāls projekts, kurš veidots izmantojot bakalaura darba izpētes laikā gūtās zināšanas. Mūsdienās ir vērojamas straujas izmaiņas dažādās dzīves jomās. Responsīvā arhitektūra ir veids kā pielāgoties izmaiņām, tajā pašā laikā, parādot laikmeta kultūras, sociālos un tehnoloģiskos apstākļus. Pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, responsīvā arhitektūra spēj pielāgoties gan vides mainīgajiem apstākļiem, gan lietotājam. Tā paaugstina ēku efektivitāti un komforta līmeni, vienlaikus samazinot energoresursu patēriņu. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot responsīvās arhitektūras ieguldījumu ilgtspējīgas būvniecības attīstībā, izpētīt un klasificēt responsīvās arhitektūras tipus un sistematizēt responsīvās arhitektūras veidošanas pamatprincipus. Darbs sastāv no teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas: 1. nodaļā jeb teorētiskajā daļā tiek analizēti responsīvās arhitektūras rašanās priekšnoteikumi. Nodaļa ir sadalīta divās apakšnodaļās pirmajā tiek apskatīti iemesli, kāpēc ir veidojusies responsīvā arhitektūra, kā arī, kāpēc pēdējā laikā tā gūst ļoti plašu popularitāti; otrajā apakšnodaļā apskatīti responsīvās arhitektūras pamatlicēji un darbi, kas iedvesmojuši attīstīties šim arhitektūras atzaram. 2. nodaļā jeb analītiskajā daļā tiek klasificēta veiktspējīgā arhitektūra, apskatīti raksturīgie piemēri, un veikta salīdzinošā analīze. Analītiskajā daļā ir aprakstīti trīs veiktspējīgās arhitektūras tipi interaktīvā, kinētiskā, responsīvā un tās apakštipi. 3. nodaļā jeb praktiskajā daļā pētītas responsīvās arhitektūras būvniecībā izmantotās tehnoloģijas. Tika veikti formu meklējumi, uz gaismu reaģējoša modeļa izstrādei. Rezultātā piedāvāti vairāki varianti responsīvas struktūras potenciālai izmantošanai. Darba rezultātā tiek secināts, ka responsīvā arhitektūra ir tās attīstības sākumposmā, nākotnē tehnoloģiskās evolūcijas rezultātā, tā varētu būt daudz plašāk pielietota. Mūsdienās ir izcila ekosistēma responsīvās arhitektūras padziļinātai izpētei un eksperimentiem, no kā var secināt, ka lielākie atklājumi, kā izmantot responsīvo arhitektūru nākotnē dažādu problēmu risināšanai vēl tikai sekos.
Keywords Responsīvā arhitektūra, interaktīvā arhitektūra, kinētiskā arhitektūra
Keywords in English Responsive architecture, interactive architecture, kinetic architecture
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.01.2014 12:31:22