Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Jūrmalas kūrorts - pludmales un krasta kāpu joslas rekreatīvais potenciāls
Title in English Resort Jūrmala - Recreational Potential of the Beach and the Dune Zone
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor D. Bērziņa
Reviewer Doc.prakt. M. Švēde
Abstract Bakalaura darbā veikta ārvalstu pieredzes apzināšana un analīze, piekrastes teritoriju telpiskās plānošanas tendencēs. Aplūkota vairāku valstu vēsturiskā pieredze piekrastes teritoriju mērķtiecīgā apsaimniekošanā, attīstīšanā un labiekārtošanā. Darbā sniegts vispārīgs ieskats dažādo Jūrmalas pilsētas teritoriju vēsturiskajā attīstībā, kā arī definēta Jūrmalas pilsētas telpiskās attīstības kultūrvēsturiskā un ainaviskā unikalitāte. Darba procesā tika izzināta un apkopota teorētisko un regulējošo normatīvo aktu bāze pludmales un krasta kāpu joslas attīstības kontekstā. Bakalaura darba ietvaros ir apzinātas Jūrmalas kā rekreatīva kūrorta iespējas, kā arī veikta esošās situācijas apzināšana – fotofiksācija, kurā uzskatāmi aplūkojama nepietiekama piekrastes un pludmales esošā potenciāla izmantošana. Balstoties uz pilsētplānotāju un arhitektu izstrādātajām piekrastes telpiskās attīstības stratēģijām, veikts kvantitatīvs pētījums par Jūrmalas pludmali un tās attīstības iespējām. Izvērtējot darba autores izveidoto aptauju, tika noskaidrots sabiedrības viedoklis par Jūrmalas pludmales novērtējumu, nepieciešamajiem uzlabojumiem un ieteikumiem tās attīstībai. Apkopojot iegūtos datus, ir secināts, ka iedzīvotāji pārsvarā atbalsta pamatotu pludmales telpisko attīstību, kā arī ir atvērti saprātīgam, dabu saudzējošam piekrastes zonas labiekārtojumam. Bakalaura darbā apskatītie un apkopotie pilsētplānotāju un arhitektu, kā arī darba autores piedāvātie Jūrmalas pilsētvides un piekrastes attīstības iespējamie risinājumi turpmāk var tikt izmantoti pludmales un krasta kāpu perspektīvajā labiekārtojuma plānošanā un projektēšanā.
Keywords Jūrmala , Rekreācija
Keywords in English Jurmala Recreation
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.01.2014 12:00:34