Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Mūsdienu arhitektoniskā izteiksme kultūrvēsturiskā mantojuma kontekstā
Title in English Contemporary Architectonic Expression in the Context of Historical Heritage
Author Liene Švarce
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor R. Čaupale
Reviewer Doc.prakt. J. Zilgalvis
Abstract Visā cilvēces attīstības vēsturē arhitektūra ir ievērojami mainījusies, katrā periodā sniedzot arvien jaunus, inovatīvus risinājumus, vēsturiskās pieejas novirzot otrajā plānā. Jo modernāka kļūst arhitektūra, jo lielāku kontrastu tā veido ar vēsturisko arhitektūru. Tieši pēdējos gados sabiedrība sākusi apzināties kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmību, tāpēc arvien svarīgāks kļūst jautājums Kā panākt veiksmīgu vēsturiskās un mūsdienu arhitektūras koeksistenci? Šī bakalaura darba mērķis ir analizēt un vērtēt noteiktus kritērijus jaunbūvju arhitektoniskās izteiksmes meklējumos, projektējot objektus kultūrvēsturiskā mantojuma kontekstā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: Izpētīt normatīvos aktus, kas nosaka darbību vēsturiskās apbūves kontekstā. Analizēt viedokļus par arhitektonisko izteiksmi vēsturiskās vides kontekstā. Izpētīt, kādi projektēšanas kritēriji tiek ņemti vērā vēsturiskās apbūves kontekstā. Analizēt Eiropas piemērus vēsturiskās apbūves kontekstā. Analizēt Vecrīgas teritorijā projektētās jaunbūves pēdējo 20 gadu laikā un izvēlēties darba izpētes objektus. Darbā noskaidrotas galvenās problēmas un kļūdas, ar kurām saskaras arhitekti, projektējot kultūrvēsturiskā mantojuma kontekstā. Pētījuma nobeigumā tiek piedāvāti ieteikumi, kā veicināt mūsdienu arhitektūras veiksmīgu integrāciju vēsturiskajā apbūvē. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Lienes Švarces bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs (3) galvenajām nodaļām, secinājumiem un ierosinājumiem. Darba pielikumā pievienots studiju projekta grafiskās daļas samazināti attēli A3 formātā. Bakalaura darbs sastāv no 51 lpp., 19 attēliem, 1 tabulas, 1 pielikuma un 60 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Keywords kultūrvēsturiskais mantojums, mūsdienu arhitektūra, vēsturiskās apbūves konteksts, Vecrīga
Keywords in English historical heritage, nowadays architecture, historical context, Old Riga
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.01.2014 10:52:28