Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Kvartālu starp Matīsa, Pļavas, Lienes, J. Asara, Pērnavas, Vārnu, Tallinas, Krāsotāju ielu apbūves attīstība
Title in English The Building Development of the Blocks Between Matīsa, Pļavas, Lienes, J. Asara, Pērnavas, Vārnu, Tallinas, Krāsotaju Street
Author Ivars Dišereits
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor J. Krastiņš
Reviewer Doc.prakt. J. Zilgalvis
Abstract Pētījuma mērķis ir iepazīsties ar normatīvajiem aktiem, kuri regulē analizējamo kvartālu apbūvi noteikt vai tie, un kā tie ierobežo rajona nākotnes attīstību, un, izpētot analizējamo kvartālu vēsturi, un tajos esošā koka apbūves fonda vēsturi un tajā notikušos procesus, noteikt ēkas kultūrvēsturisko līmeni. Mērķa sasniegšanai veikti apbūves esošās situācijas apsekojums dabā. Studēti Latvijas likumdošanas normatīvie akti un apkopota informācija par teritorijas attīstības vēsturi, studēti Rīgas būvvaldes arhīva materiāli. Tāpat tika veikts apsekojums par ēkām, kurām ir veikta kultūrvēsturiskā mantojuma līmeņa noteikšana, iegūtie dati analizēti. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. Kursa studenta Ivara Dišereita bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienota grafiskā daļa, arhīva materiālu pētījuma rezultātu apkopojums pa ielām, atbilde no Valsts kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzības inspekcijas par pētāmajos kvartālos esošajām ēkām, kurām veikta kultūrvēsturiskā mantojuma līmeņa noteikšana. Bakalaura darbs sastāv no 42 lpp. 43 attēliem, 42 pielikumiem un 20 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Keywords koka apbūve, Grīziņkalnam piegulošā teritorija, pilsētvides attīstība, kultūrvēsturiskais mantojums.
Keywords in English wooden buildings, territory of Grizinkalns, urban development, cultural and historical heritage.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.01.2014 09:30:00