Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Daugavgrīvas cietokšņa attīstības iespējas 21.gs.
Title in English Development Potential of Daugavgrivas Fortress in 21st Century
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor I. Strautmanis
Reviewer Doc. A. Tipāne
Abstract Daugavgrīvas cietoksnis ir vairāk nekā 400 gadus sens militārs objekts, kas savu funkciju zaudējis aptuveni pirms 20 gadiem. Daugavgrīvas cietoksnis ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas pagaidām atrodas sliktā tehniskā stāvoklī. Pirmā darba nodaļa veltīta vēsturiskajai izpētei, apskatot arī vispārīgu cietokšņu arhitektūras tipoloģiju. Otrajā nodaļā veikta cietokšņa situācijas analīze, kas ietver objekta apsekošanu un juridiskā stāvokļa izpēti. Trešā nodaļa veltīta scenāriju izstrādāšanai, balstoties uz abās iepriekšējās nodaļās apkopotajiem datiem, iekļaujot līdzīgu piemēru analīzi. Veicot socioloģisko aptauju noskaidrota iedzīvotāju interese Daugavgrīvas cietokšņa revitalizācijā, un tā iespējamie attīstības virzieni. Teritorijas analīzes rezultātā iegūta informācija, kas atklāj cietokšņa būvju tehnisko stāvokli, apkārtnes pozitīvās un negatīvās iezīmes. Pētījuma rezultātā autors izvirzījis trīs pamat scenārijus. Pirmais scenārijs balstās uz pasīvu rīcību, iekonservējot vēsturiskās būves. Otrais scenārijs balstīts uz mazbudžeta ieguldījumiem, radot jaunas funkcijas, kuru uzturēšanā un izveidošanā nav nepieciešami jaunas infrastruktūras izveides darbi. Trešā scenārija ietvaros nepieciešams veikt restaurācijas un rekonstrukcijas darbus ar ievērojamu līdzekļu ieguldījumu. Pētījumā veikta arī detalizēta apkārtnes analīze un piedāvātas iespējas cietokšņa apkārtnes infrastruktūras attīstībai. Pētījums paredzēts visiem, kas iesaistīti Daugavgrīvas cietokšņa turpmākajā apsaimniekošanā, veic darbību sakarā ar kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu, vai strādā pie lielmēroga revitalizācijas projektiem. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4.kursa studenta Krišjāņa Gulbja bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, deviņām apakšnodaļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienoti fotoattēli, socioloģiskās aptaujas anketas formulārs, Daugavgrīvas cietoksnim pieguļošā zemesgabala inventarizācijas plāns. Bakalaura darbs sastāv no 41.lpp., 25 attēliem, 5 pielikumiem un 29 izmantotām informācijas avotu vienībām.
Keywords arhitektūra, Daugavgrīvas cietoksnis, restaurācija, revitalizācija
Keywords in English architecture, daugavgriva fortress, revitalisation
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.01.2014 08:11:04