Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Arhitektūras un tehnoloģiju sintēze energoefektivitātes kontekstā
Title in English The Synthesis of Architecture and Technology in the Context of Energy Efficiency
Author Elīna Mūrniece
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E. Bondars
Reviewer Doc.prakt. M. Švēde
Abstract Bakalaura darba Arhitektūras un tehnoloģiju sintēze energoefektivitātes kontekstā mērķis ir noskaidrot, kā alternatīvās enerģijas tehnoloģijas var kalpot par arhitektūras sastāvdaļām, reizē gan ražojot enerģiju ēkai, gan papildinot tās arhitektonisko tēlu. Ņemot vērā fosilā kurināmā krājumu straujo samazināšanos un vides piesārņojuma problēmas, kā arī mūsdienu energoefektivitātes attīstības tendences, piemēram, pasīvo ēku, nulles enerģijas un pat plus enerģijas ēku būvniecību, jautājums par alternatīvās enerģijas ražošanu turpat ēkā un šo tehnoloģiju integrēšanas iespējām arhitektūrā, kļūst arvien aktuālāks. Lai vajadzība ražot enerģiju ēkai, neradītu disharmoniju ar tās arhitektonisko tēlu, ir jāpārzin pieejamo alternatīvo tehnoloģiju piedāvājumu klāsts un jāpilnveido paņēmieni, ar kuriem šīs tehnoloģijas integrēt arhitektūrā. Darbā apkopota teorētiskā informācija par alternatīvās enerģijas ražošanas tehnoloģiju piedāvājumu klāstu un tehniskajiem aspektiem, kas jāņem vērā integrēšanas procesā, kā arī apkopoti ārzemju un Latvijas prakses piemēri un veikta praktiskā modelēšana kursa projekta ietvaros. Darbs sastāv no 3 nodaļām 1. nodaļā apskatītas mūsdienu energoefektivitātes tendences un alternatīvās enerģijas izmantošana ēkās, 2. nodaļā saules kolektoru, fotovoltāžas elementu un vēja turbīnu integrēšana ēku arhitektūrā, bet 3. nodaļā apskatīta pašreizējā situācija Latvijā un alternatīvās enerģijas tehnoloģiju integrēšanas potenciāls Latvijas arhitektūrā. Bakalaura darbā secināts, ka fotovoltāžas elementiem ir vislielākais potenciāls to integrēšanā ēku arhitektūrā, jo saules kolektori un vēja turbīnas ir vairāk ierobežoti tehnisko aspektu dēļ. Arī Latvijā ir liels potenciāls izmantot saules un vēja enerģiju, taču to attīstību kavē nepieciešamās investīcijas to uzstādīšanai, pārāk mazs valsts atbalsts šo tehnoloģiju popularizēšanai un līdzfinansēšanai, kā arī vispārējs informācijas trūkums par to efektivitāti Latvijā un plašajām izmantošanas iespējām. Viens no alternatīvās enerģijas veiksmīgas integrēšanas priekšnoteikumiem ir šo tehnoloģiju iekļaušana jau ēkas projektēšanas sākuma stadijā.
Keywords Energoefektivitāte, solārās tehnoloģijas, vēja turbīnas
Keywords in English Energy Efficiency, solar technologies, wind turbines
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.01.2014 07:18:28