Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Pierīgas ciemu attīstība
Title in English The Development of Riga Suburban Villages
Author Ketija Sīle
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor D. Bērziņa
Reviewer Dokt. I. Miķelsone
Abstract Pēdējo gadu laikā visā pasaulē īpaši aktualizējušies jautājumi par būvniecības radītām sekām, tajā skaitā teritorijas neefektīvu izmantošanu. Šajā jomā īpaši izdalāma piepilsētu teritoriju apguve, veidojot īpašu apbūves struktūru piepilsētu ciemus, kas jau kopš industrializācijas 19. gadsimtā, piesaistījusi cilvēkus, apvienojot pilsētas sniegtās iespējas un dabas radīto mieru. Tāpat kā jebkura cilvēku darbība, arī piepilsētu ciemu veidošana atstājusi būtiskas sekas, kuru mazināšanai vispirms jāapzina to cēlonis. Bakalaura darba mērķis izpētot Pierīgas ciemu izveides un attīstības principus, sniegt priekšlikumus jaunu ciemu sekmīgākai izveidei. Mērķa sekmīgai sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Apkopot informāciju par pasaules piemēriem piepilsētu teritoriju izmantošanā. 2. Apzināt Latvijā, Pierīgas teritorijā, esošos ciemus un, izvēloties konkrētus ciemus, izanalizēt to izveidošanās procesu un struktūru. 3. Veicot socioloģisko aptauju, identificēt galvenās problēmas Pierīgas ciemu izveidē un veiksmīgā funkcionēšanā. 4. Izmantojot iegūtos datus, salīdzināt Pierīgas ciemus pēc vairākiem kritērijiem, izvērtējot pozitīvos un negatīvos aspektus tur valdošajā situācijā. 5. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, sniegt priekšlikumus turpmākai piepilsētu ciemu attīstībai. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Ketijas Sīles bakalaura darbs sastāv no ievada, trim analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienots dzīvojamās apbūves Zunda kanāla apkaimē projekts Housing Diversity. Bakalaura darbs sastāv no 49 lpp, 14 attēliem, 14 diagrammām, 7 pielikumiem un 26 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Keywords Pilsētu izplešanās, Pierīgas ciems, Eiropa, Ziemeļamerika
Keywords in English Urban sprawl, Riga suburban village, Europe, North America
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 26.01.2014 21:29:34