Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Daugavas telpa Latvijas pilsētās
Title in English Space of the Daugava River in the Towns of Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Prakt.doc.E.Bērziņš
Reviewer
Abstract Daugavas loma Latvijas vēsturē vienmēr ir bijusi liela, ne velti tā tiek dēvēta par likteņupi. Daugava bija stratēģisks transporta ceļš, kas veicināja pilsētu veidošanos tās krastos. Mūsdienās uz Daugavu vērstās aktivitātes, pārveidotās upes gultnes rezultātā, ir ievērojami mazinājušās. Pilsētas piekļaujas Daugavai ar aizsargdambjiem vai degradētām teritorijām un tā tiek zaudēta iedzīvotāju saikne ar upi. Pēdējos gados, mazinoties ekonomiskajai aktivitātei, svarīgāka kļūst ilgtspējīgas attīstības plānošana un veicināšana. Ir nepieciešama dabīgo Daugavas ūdensmalu priekšrocību un resursu pārdomāta izmantošana, ko var sasniegt ar ūdensmalu telpas plānošanas vadlīniju izstrādi. Darba mērķis bija izpētīt Daugavas piekrastes pilsētu ūdensmalas un to attīstību ietekmējošos faktorus, kā arī izstrādāt principus ūdensmalu telpas plānošanai. Darbā tika veikts pasaules piemēru un nostādņu ūdensmalu plānošanā apskats. Tika izpētīts Daugavas piekrastes pilsētu ūdensmalu stāvoklis un to ietekmējošie faktori. Veikta Daugavas ūdensmalu izmantošanu regulējošo dokumentu analīze, sevišķa uzmanība veltīta teritoriju plānojumu analīzei. Paralēli bakalaura darba teorētiskajam pētījumam tika izstrādāta grafiskā daļa - dzīvojamā rajona projekts Bišumuižā Daugavas piekrastē. Rezultātā iegūts pārskats par Daugavas piekrastes pilsētu ūdensmalu vēsturiskās veidošanās faktoriem un pašreizējo stāvokli. Izstrādāti principi Daugavas piekrastes pilsētu ūdensmalu plānošanā. Šie principi tika izmantoti ūdensmalu attīstības priekšlikumam Bišumuižas dzīvojamā rajona projektam un var tikt iestrādti arī citos teritoriju plānojumos pie Daugavas. Darbs sastāv no 65 lapaspusēm un tajā ir 16 attēli, 1 pielikums, darbā izmantots 61 literatūras avots.
Keywords Ūdensmalas; Daugava; teritoriju plānojumi; attīstības principi; Bišumuiža
Keywords in English Waterfront; Daugava; spatial planning; principles of development; Bišumuiža
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 13.04.2011 15:29:38