Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Biroja ēka"
Title in English "Office building"
Author Pēteris Galoburda
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor M.Apsītis
Reviewer K.Kurtišs
Abstract Bakalaura darba pētnieciskās daļas tēma Ierobežota augstuma pārsegumu konkurētspējas novērtējums Latvijas tirgū. Šim nolūkam tiek apskatīt inženiertehniskā projekta ēkas tipveida stāvs. Lai varētu veikt tehniskā un ekonomiskā pamatojuma izstrādi, katram risinājumam tiek noteiktas galvenās konstrukcijas, un veikts aprēķins, kā arī tiek veidotas tāmes un kalendārie plāni, kuru analīze sniegs atbildi uz pētījuma jautājumu. Dzelzsbetona pārsegums ar ierobežotu augstumu tiek projektēts ar trim dažādiem risinājumiem, katrā variantā izpētot risinājuma tehniskās īpašības, pielietojuma ērtību un ekonomisko pamatojumu. Tādā veidā tiek iegūts precīzs priekšstats par pielietotajiem risinājumiem, kā arī to, kurš no risinājumiem Latvijas būvniecībā ir ekonomiski izdevīgāks jeb kurš no risinājumiem ir ekonomiski pamatots. Projektējot dzelzsbetona pārsegumus ar ierobežotu augstumu, projektētājs saskaras ar dažādām risinājumu īpatnībām. Mainoties risinājumam, mainīsies noteicošie aprēķini, bezribu pārseguma gadījumā noteicošā būs plātnes caurspiešana kolonu zonā, kā arī izlieces plātnes laiduma vidū, kamēr monolīta dzelzsbetona uz tērauda sijām pārsegumam un integrēto siju pārsegumam attiecīgi noteicošais būs siju un plātņu nestspēja un deformācijas. Slodzes uz pārsegumu pieņemtas atbilstoši Eironormās noteiktajām slodzēm biroja ēkai, vērā tiek ņemtas gan pastāvīgās, gan mainīgās slodzes. Konstrukcija tiek projektēta atbilstoši Eiropā izstrādātajiem dzelzsbetona, tērauda un kompozīto tērauda-dzelzsbetona konstrukciju Eirokodeksiem. Darbā tiek detalizēti apskatītas dažādo risinājumu aprēķina īpatnības. Aprēķini tiek veikti izmantojot datorprogrammas ar galīgo elementu aprēķinu metodēm (turpmāk GEM). Iegūtie rezultāti ir apkopoti un salīdzināti ar spēkā esošo būvnormatīvu analītisko aprēķinu rezultātiem. Diplomdarba kopējais apjoms ir 138 lappuses, no kurām 53 lappuses sastāda pētniecisko daļu un 85 lappuses inženierprojekta daļu. Diplomdarbā iekļautas 30 tabulas, 61 atēlu un 33 zinātniski-tehniskās literatūras avotiem. Inženierprojekta grafiskās daļas apjoms ir 8 A1 formāta rasējuma lapas.
Keywords Ierobežota augstuma pārsegumi, konkurētspējas novērtējums
Keywords in English Limited height slabs, assessment of competitiveness
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 21.01.2014 15:42:45