Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma ekodizaina koncepts"
Nosaukums angļu valodā "Ecodesign concept for a production company"
Autors Elīza Ķeirāne
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Jūlija Gušča
Recenzents Edgars Vīgants
Anotācija Maģistra darba autore Elīza Ķeirāne ir izstrādājusi darbu ar nosaukumu “Ražošanas uzņēmuma ekodizaina koncepts”. Darba mērķis ir izpētīt ekodizaina prasību ieviešanas procesu granulu apkures katliem Latvijas un Eiropas tirgū, kā arī noteikt, vai šo prasību stāšanās spēkā jebkādā veidā mainīs tirgū pieejamo produktu klāstu un to kvalitāti. Mērķa sasniegšana palīdzēs saprast, vai ekodizaina direktīvas spēkā stāšanās brīdī Latvijas ražotāji būs spējīgi sniegt visu tajā prasīto informāciju, kas var ietekmēt tirgus attīstību. Tas tiks panākts analizējot pilotuzņēmumu un konkrētu tā ražojumu, nosakot, kāda ir tā ietekme uz vidi, kā arī, vai šis produkts atbilst noteiktajiem ekodizaina standartiem. Tiek izvirzīta hipotēze: dzīves cikla analīzes un TRIZ analīzes apvienotā inovatīvā metodika ļauj novērtēt vājos punktus produktu ražošanā un rast uzlabojumu ietikumus. Maģistra darbs sastāv no četrām galvenajām daļām- ievada, literatūras apskata, izmantotās metodoloģijas un rezultātiem, kā arī izdarītajiem secinājumiem. Ievadā tiek dots ieskats tēmas aktualitātē un sniegts darba mērķu un uzdevumu izklāsts. Literatūras apraksts sastāv no piecām galvenajām apakšnodaļām, kurās ietilpst ekodizaina apraksts, attiecīgās likumdošanas analīze, ekodizaina paņēmienu un metožu uzskaitījums un analīze. Metodoloģijā ietilpst izmantoto analīzes metožu apraksts- ekodizaina priekšizpēte, dzīves cikla analīze un TRIZ analīze, to pielietošanas veids, izmantoto datu apraksts un to ieguve, iegūto rezultātu apskats un interpretācija. No darba izriet secinājumi par ekodizaina principu ieviešanu granulu apkures katlu jomā un iespējamie ieteikumi analizētā granulu apkures katla uzlabošanai. Darba kopējais apjoms ir 63 lappuses, kurās attēlotas 15 tabulas, 18 attēli, 50 literatūras avoti, 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ekodizains, Dzīves cikla analīze, TRIZ analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Ecodesign, Life cycle analysis, TRIZ analysis
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 25.06.2017 21:36:29