Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Tīrāka ražošana augļu pārstrādes nozarē"
Nosaukums angļu valodā "Clean production in fruit processing industry"
Autors Tatjana Joničonoka
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Sarma Valtere
Anotācija Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes, Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātes, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta studente Tatjana Joničonoka. Darba nosaukums ir Tīrāka ražošana augļu pārstrādes nozarē. Darba mērķis ir izstrādāt metodoloģiju dažādu bioresursu ar pievienoto vērtību izmantošanas veidu novērtējumam, lai optimizētu bioresursu izmantošanu. Darba uzdevumi ir literatūras analīze, datu vākšana, metodikas izveide, kurā ietilpst alternatīvo scenāriju izveide un kritēriju izvēle scenāriju salīdzinājumam, aprēķini, rezultātu analīze, secinājumi un priekšlikumi. Darbs sastāv no ievada, vienpadsmit nodaļām un 22 apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā ir literatūras apskats par bioekonomikas izmantošanu bioresusrsu vērtības paaugstināšanai. Otrajā nodaļā ir bioekonomikas nozaru attīstība. Trešajā nodaļā ir bioekonomikas principu ieviešana, nākotnes perspektīva Latvijas attīstībā. Ceturtajā nodaļā bioresursa apraksts. Piektajā nodaļā izvēlētā metodika un alternatīvo scenāriju izveide. Sestajā nodaļā ir scenārija A vērtējums, septītajā nodaļā ir scenārija B vērtējums, astotajā nodaļā ir scenārija C vērtējums, devītajā nodaļā ir scenārija D vērtējums, desmitajā nodaļā ir scenārija E vērtējums. Vienpadsmitajā nodaļā ir rezultātu analīze un scenāriju salīdzinājums. Darba apjoms ir 76 lpp., tas sastāv no 12 tabulām un 31 attēla un 85 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Bioekonomika, sēklas, tokoferols
Atslēgas vārdi angļu valodā Bioeconomi, seeds, tocopherol
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2017 11:00:19