Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Kupolveida konstrukciju būvniecības tehnoloģijas"
Nosaukums angļu valodā "Dome construction technologies"
Autors Jānis Upmalis
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Juris Biršs
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām – maģistra darba teorētiskās informācijas apkopošanas un pētnieciskās daļas. Darba teorētiskajā daļā tika apkopota informācija par kupolveida konstrukciju izbūves vēsturi, kupolu konstrukciju veidiem, to priekšrocībām un trūkumiem. Tāpat darbā tika apskatīts dz-betona čaulas aprēķina piemērs, veidojot priekšstatu par spriegumu sadalījumiem čaulas konstrukcijā un attiecīgu konstruktīvo risinājumu izvēles pamatotību. Maģistra darba teorētiskās daļas nobeigumā lasītāji tiek iepazīstināti ar dz-betona kupola konstrukcijas galveno darbu veikšanas aprakstu, skicēm un kvalitātes kontroles regulējošiem normatīviem, savukārt pielikumos var apskatīt piemērus ar pasaulē sastopamām režgota tipa kupola konstrukcijām, pielaidēm betonam un stiegrojumam, izmantojamajai membrānas līmei u.c. Darba pētnieciskajā daļā tika veikta čaulas izbūves ar torkretēšanas metodi izpēte un būvniecības procesu analīze, piedaloties un vadot būvniecības procesu. Darbā tiek aprakstīts tehnoloģiskais process un lietas, kam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība. Tāpat darbā tiek veikta būvju apsekošana un informācijas analīze, izdarīti secinājumi par problēmvietām uz kā pamata veikti eksperimenti un monitorings hidroizolācijas membrānai Sikalastic, kupola PVC membrānas līmēšanai un sakausēšanai, pašbriestošai starplikai Adcor500S. Darbā veikts arī dažādu risinājumu izmaksu salīdzinājums. Pētījuma daļas mērķis ir, konstatējot trūkumus un problēmvietas, sniegt ilgtspējīgu un finansiāli izdevīgu risinājumu, kas spētu nodrošināt konstrukcijas drošumu un ilgmūžību. Maģistra darbs satur: 112 lappuses, 82. attēlus, 4. Tabulas, 2.rasējumi un 6.pielikumi. Darba izstrādei izmantoti 25 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi kupols, izbūve, tehnoloģija
Atslēgas vārdi angļu valodā dome, construction, technologies
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2017 09:46:18