Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Oglekļa emisiju samazināšanas iespējas Latvijas ceļu transporta sektorā''
Nosaukums angļu valodā ''Decarbonisation feasibility of road transport sector in Latvia''
Autors Mikus Ramanis
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Gatis Bažbauers
Recenzents Andra Blumberga
Anotācija Maģistra darba autors ir Mikus Ramanis, un darba tēmas nosaukums ir ,,Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju dinamika kravu transportā’’. Darba mērķis ir izveidot kravu transporta siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanas politikas izstrādei nepieciešamā sistēmdinamikas modeļa pamata struktūru, kas ietver būtiskākos krājumus un plūsmas. Darba uzdevumos ietilpst informācijas avotu izpēte un zinātnisko publikāciju analīze, lai definētu problēmu, kas raksturo līdzšinējo un turpmāko siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju dinamiku. Balstoties uz zinātnisko publikāciju analīzi un dinamisko problēmu, bija nepieciešams izveidot sistēmdinamikas modeli, kā arī šī modeļa cēloņsakarību diagrammu. Izveidotais sistēmdinamikas modelis ļauj iegūt atskaites scenārija rezultātus un ierosināt iespējamos atbalsta politikas risinājumus, lai novērstu dinamisko problēmu. Darbs sastāv no ievada, literatūras analīzes, pētnieciskās daļas, rezultātu analīzes un secinājumiem. Literatūras analīzes nodaļā tiek apskatīti dažādi likumdošanas aspekti un politikas mērķi attiecībā uz transporta sektoru, analizēta autoparka struktūra un pieprasījums pēc transporta pakalpojumiem Latvijā, tāpat arī līdzšinējā siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju dinamika un aplūkoti dažādi zinātniski pētījumi par sistēmdinamikas izmantošanu transporta sektorā. Pētnieciskajā daļā ir sniegts izvēlētās metodes raksturojums un pamatojums, formulēta problēma, izstrādāta dinamiskā hipotēze, izveidots un pārbaudīts modelis, kā arī tiek veikta politiku veidošana. Darbs sastāv no 64 lappusēm, darbā parādīti 41 attēli un 2 tabulas. Darbā izmantoti 62 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Sistēmdinamika, Kravu transports, SEG
Atslēgas vārdi angļu valodā System dynamics, Heavy-duty vehicles, GHG
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2017 15:55:25