Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Oglekļa uzglabāšana bioproduktos"
Nosaukums angļu valodā "Carbon storage in bioproducts"
Autors Antra Kalnbaļķīte
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Jūlija Gušča
Anotācija Antra Kalnbaļķīte ir autore maģistra darbam “Oglekļa uzglabāšana bioproduktos”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt oglekļa dioksīda uzglabāšanas metodiku bioproduktos, lai analizētu oglekļa dioksīda bilances izmaiņas gan no produktā uzkrātajām oglekļa dioksīda izmaiņām, gan arī produkta ražošanas laikā radušajām oglekļa dioksīda emisijām. Maģistra darbs sastāv no 5 daļām. Maģistra darba pirmā un otrā nodaļa sastāv no 3 apakšnodaļām, kurās ir veikta literatūras analīze par bioresursu iegūšanas nozarēm un to īpašībām. Galvenais uzsvars literatūras apskatā tiek likts uz mežsaimniecības, lauksaimniecības, organisko atlikumu un atkritumu un bioenergoresursiem. Darba trešajā nodaļā, kura sastāv no 3 apakšnodaļām, tiek salīdzinātas galvenās potenciālās produktu ražošanas nozares, kurās kā resursi tiek izmantotas mizas, koksnes celuloze un energoresurss. Galvenās nozares, kurās būtu nepieciešams izmantot attiecīgos resursus, ir celtniecība, ķīmiskā rūpniecība, celulozes un kokšķiedras ražotnes, enerģētika un pirolīzes procesos. Ceturtajā nodaļā, kura sastāv no trijām apakšnodaļām, ir veikta oglekļa dioksīda uzglabāšanas tehnoloģiju salīdzināšana. Tehnoloģijas, kuras tiek izmantotas oglekļa dioksīda uzglabāšanā, ir oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana pazemes dzīlēs, oglekļa dioksīda noglabāšana ūdeņos un oglekļa dioksīda uzglabāšana bioprodukts. Darba piektajā nodaļā, kura sastāv no piecām apakšnodaļām, tiek izveidota oglekļa dioksīda uzglabāšana bioproduktā metodika, kura sastāv no pieciem moduļiem – pirmajā modulī tiek analizēti resursa kvalitātes rādītāji, otrajā modulī tiek aprēķinātas bioproduktā uzkrātās oglekļa dioksīda emisijas, trešajā modulī tiek novērtēts produkta ekodizains, ceturtajā modulī tiek aprēķinātas ražošanas procesā radušās oglekļa dioksīda emisijas un piektajā modulī tiek aprēķināta starpība starp produktā uzglabātajām un produkta ražošanas procesā radušajām oglekļa dioksīda emisijām. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darbs sastāv no 69 lapām, 33 attēliem, 15 tabulām, 25 formulām un izmantotiem 52 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Oglekļa dioksīda uzglabāšana, bioprodukts, klimatu pārmaiņu mazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Carbon dioxide storage, bioproducts, climate change mitigation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2017 16:30:42