Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Apaļo jūras grunduļu pārstrādes atlikumu izmantošana bipoekonomikā"
Nosaukums angļu valodā "Use of round goby processing waste in bioeconomy"
Autors Maira Melvere
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Jeļena Pubule
Recenzents Andra Blumberga
Anotācija Darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides zinātņu studiju programmas studente Maira Melvere. Darba tēma – “Apaļo jūras grunduļu pārstrādes atlikumu izmantošana bioekonomikā”. Darba mērķis ir izvērtēt apaļo jūras grunduļu izmantošanu jaunu produktu ražošanai un sniegt priekšlikumus to turpmākai izmantošanai, papildinot Latvijas attīstības plānu šajā jomā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, jāizpilda sekojošie uzdevumi: 1. Pieejamajā literatūrā izpētīt apaļo jūras grunduļu izplatības areālu; 2. Zinātniskajā literatūrā izpētīt zivju pārstrādes atlikumu izmantošanu jaunu produktu ražošanā; 3. Izvērtēt no ekonomiskā, vides un tehnoloģiju viedokļa rentablāko zivju pārstrādes produktu; 4. Izveidot laboratorijas stendu, veikt mērījumus un pārbaudes izvēlētajam pārstrādes produktam; 5. Laboratorijā iegūtos datus salīdzināt ar literatūrā iegūto informāciju, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus produkta realizācijā. Atbilstoši mērķim un uzdevumiem, tiek izvirzīta sekojoša hipotēze: apaļā jūras grunduļa pārstrādes atlikumi (galva un/vai pārējais ķermenis) satur pietiekami lielu eļļas daudzumu ~ 5 – 10 %, kas atbilst vispārējiem kvalitātes standartiem, un ir iespējams nodrošināt jauna bioprodukta ražošanu. Darbā tiek izmantotas kvantitatīvās pētīšanas metodes. Tas iekļauj teorētisko informācijas iegūšanu no literatūras avotiem, kā arī laboratorisko izpēti jau konkrēta produkta analīzei. Laboratoriskā izpēte ietver eksperimentu veikšanu, mērījumus, testēšanu un iegūto rezultātu salīdzināšanu. Darbs secīgi apraksta esošo literatūras avotu apskatu par Latvijā esošo zivsaimniecības situāciju un zivju pārstrādes atkritumu izmantošanu bioproduktu ražošanā. Atbilstoši tam tiek izstrādāta metodika zivju eļļas iegūšanai no apaļajiem jūras grunduļiem, kā arī tās kvalitātes noteikšanai. Tiek aprakstīti rezultāti un sniegti priekšlikumi ražošanas uzsākšanai. Maģistra darbs sastāv no 8 nodaļām un 34 apakšnodaļām. Maģistra darba apjoms - kopējais darba apjoms 65 lapas, 22 attēls, 22 tabulas. Darbā izmantoti 89 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Bioekonomika, apaļais jūras grundulis, zivju eļļa, efektivitāte, ilgtspējība
Atslēgas vārdi angļu valodā Bioeconomy, round goby, fish oil, efficiency, sustainability
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 12:57:14