Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Biotehonomikas potenciāla analīze. Dārzeņu pulveris"
Nosaukums angļu valodā "Biotechonomy potential analysis. Vegetable powder"
Autors Dainis Selickis
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu “Biotehonomikas potenciāla analīze. Dārzeņu pulveris” izstrādāja maģistrants Dainis Selickis. Maģistra darbs tika izstrādāts ar mērķi: analizējot pieejamos lauksaimniecības rādītājus, dārzeņu veidus Latvijā un pasaules pārtikas tirgus tendences, izvērtēt dārzeņu pulvera ražošanas potenciālu Latvijas teritorijā. Mērķu sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi, kas sevī ietver literatūras analīzi par Latvijas lauksaimniecības attīstības virzieniem, pasaules pārtikas tendencēm un dārzeņu pulvera ražošanu un izmantošanu. Papildus tika veikta dārzeņu analīze pulveru ražošanai. Viens no svarīgākajiem darba mērķiem bija izvēlēties piemērotāko pieejamo tehnoloģiju dārzeņu pulvera ražošanai un aprēķināt projekta ekonomiskos radītājus. Darbā tika apskatīta potenciālās ražošanas atrašanās vietas un dārzeņu pulvera dzīves cikla analīze. Pirmajā nodaļā ir veikta literatūras analīze par Latvijas lauksaimniecības attīstības tendencēm, bioloģisko saimniecību potenciālu nākotnē un pasaules bioloģiskās pārtikas tirgus attītību. Otrajā nodaļā tika apskatītas pulveru īpašības un latvijā augošo dārzeņu potenciāls pulvera ražošanai. Trešajā nodaļā apskatītas žāvēšanas tehnoloģijas - to stiprās un vājās puses un noteikta piemērotākā tehnoloģija dārzeņu pulvera iegūšanai. Ceturtajā nodaļā veikts tehnoloģiski – ekonomiskais aprēķins dārzeņu pulveru ražotnei un analizēti iegūtie dati. Piektajā nodaļā, ņemot vērā iegūtos datus un secinājumus no tehnoloģiski – ekonomiskās daļā, veikta iespējamās ražotnes atrāšanās vietas izpēte. Sestajā nodaļā tiek veikta dārzeņu audzēšanas un pulveru ražotnes dzīves cikla analīze. Iegūtie rezultāti ļauj novērtēt dārzeņu pulveru ražošanas potenciālu, ietekmējošos faktorus un sniedz rekomendācijas tālāk izpētei. Darbs sastāv no 96 lappusēm, ieskatot 17 tabulas, 47 attēlus un 5 pielikumus. Darbā izmantoti 88 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Biotehnonomika, dārzeņu pulveri, tehnoloģiski ekonomiskā analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Biotechonomy, vegetable powders, technological economic analysis.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2017 17:26:55