Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Koksnes biomasas pelnu klasifikācija no mēslojuma līdz bīstamiem atkritumiem. Kadmija daudzuma problēmas "
Nosaukums angļu valodā "Classification of Wood Biomass Ashes from Fertilizer to Dangerous Waste. Problems with the Amount of Cadmium "
Autors Jeļena Lotkova
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Sarma Valtere
Recenzents Dagnija Blumberga
Anotācija Maģistra darbs “Koksnes biomasas pelnu klasifikācija no mēslojuma līdz bīstamiem atkritumiem. Kadmija daudzuma problēmas” darba autore ir RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta Vides zinātnes programmas studente Jeļena Lotkova. Ar 2015.gada 15.septembra izmainīto likumdošanu, kur MK Nr. 506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” pirmo reizi ir identificēts kadmijs un tā procentuālās pieļaujamās robežas mēslojumam. Izmainīta likumdošana kļūst aktuāli katrai biomasas katlu mājai ar to rādīto pelnu apsaimniekošanas tālāko kārtību. Lai sīkāk saprastu, kurā brīdi pelni no katlu mājas vai koģenerācijas stacijas, kas rodas ikdienā, kļūst par bīstamiem atkritumiem vai otrādi var tikt nodoti lauksaimniecībā, svarīgi saprast – kāpēc kadmija daudzums koksnes biomasas pelnos būtiski atšķiras. Detalizētai izpētei maģistra darba ietvaros tika izvirzītas vairākas hipotēzes par kadmija pārsniegumu koksnes biomasā, kas tiks apskatītas, apstiprinātas vai otrādi, noraidītas maģistra darba gaitā. Esošajā darba gaitā, piecās koģenerācijas stacijās Latvijas reģionos, 2015. gada beigās darba autore sastopas ar kadmija testēšanas rezultātiem, kas būtiski atšķīrās no MK noteiktajām robežām, kas radīja lielas problēmas un papildus izmaksas, jo uzņēmumam vairs nebija iespējas nodod pelnus kā mēslošanas līdzekļus. Sākotnējā izpēte nedeva sapratnes par problēmu, tās iespējamo cēloni un risinājumu, kas parādīja šo tēmu ka aktuālo tālākai izpētei. Izvirzīto hipotēžu pierādīšanas vai noraidīšanas procesā tiek veikts Pasaules pētījumu apskats un analīze, attiecībā uz kadmija piesārņojuma problēmu kopumā; četros Latvijas reģionos tiek apsekotas šķeldas sagatavošanas vietas mežā, izvērtēts šķeldas sagatavošanas process kopumā, šķeldas glabāšanas apstākļi; ir izvērtēti vairāk nekā 6 šķeldas piegādātāji un to biomasas kvalitāte; izvērtētas un apsekotas 5 koģenerācijas stacijas pa visu Latviju, no kā tiek paņemti un testēti gan koksnes biomasas paraugi, gan paši pelni uz kadmija daudzumu; izprasts un laboratorijā praktiski veikts testēšanas process kadmija daudzuma noteikšanai; iegūtie dati tiek apkopoti un izanalizēti. Maģistra darbā ir trīs nodaļas, kas ietver sevi koksnes biomasas, pelnu klasifikācijas, tās rašanas veidus, normatīvo regulējumu; tad kadmija izpēte, ka ķīmisko elementu, tās esamību vidē, un ietekmi uz cilvēka dzīvi un atsevišķi detalizēti apskatītas objektu apsekošanas, paraugu ņemšana, testēšana laboratorijā un tās rezultātu apstrāde. Noslēgumā ir minēti darba secinājumi un priekšlikumi. Darba apraksts satur 62.lpp., 9.tabulas, 35.attēlus, 51.informācijas avotus un publicējuma sarakstu, 7. pielikumus.
Atslēgas vārdi Kadmijs pelnos, kadmijs, pelni, pelnu normatīvie dokumenti, kadmija noteikšana laboratorijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Cadmium ashes, cadmium, ash, ash normative documents, cadmium determination in the laboratory
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2017 10:44:23