Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Klimata adaptīvo ēku norobežojošo konstrukciju inversā modelēšana"
Nosaukums angļu valodā "Inverse modelling of climate adaptive building shells"
Autors Ieva Kārkliņa
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Andra Blumberga
Recenzents Agris Kamenders
Anotācija Maģistra darba „Klimata adaptīvo ēku norobežojošo konstrukciju inversā modelēšana” autore ir Ieva Kārkliņa. Darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltumsistēmu institūta realizētās maģistra studiju programmas „Vides zinātne” ietvaros. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt inverso datormodeli klimata adaptīvajām ēku norobežojošajām konstrukcijām, kas atrodas aukstajā klimatiskajā zonā, enerģijas patēriņa izmaiņu noteikšanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, nepieciešams zinātniskajā literatūrā izpētīt pieejamās klimata adaptīvās ēku norobežojošās konstrukcijas, to veidus, klasifikāciju, un darbības principus, kā arī iepazīties ar pētījumiem, kuros veikta klimata adaptīvo ēku norobežojošo konstrukciju inversā modelēšana un optimizācija. Pēc literatūras analīzes nepieciešams izvēlēties Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotas konstrukcijas un izvēlēties piemērotāko modelēšanas rīku inversā modeļa veidošanai. Pēc datormodeļa izveides, jāveic simulācija, optimizācija un iegūto rezultātu analīze. Darba pirmā nodaļa ir literatūras apskats, kas iekļauj 5 apakšnodaļas, kurās tiek apskatīta ēku energoefektivitātes politika, klimata adaptīvās ēku norobežojošās konstrukcijas un to inversā modelēšana, kā arī dažādi modelēšanas un optimizācijas programmrīki. Otrā nodaļa iekļauj multi-kritēriju analīzes izklāstu 3 apakšnodaļās, kas ļauj novērtēt un izvēlēties Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotas klimata adaptīvās ēku norobežojošās konstrukcijas. Trešā nodaļa apraksta sistēmdinamikas modeļa izveidi, simulāciju un optimizāciju, un tā ietver divas apakšnodaļas – vienu aktīvā loga konstrukcijai, bet otru – aktīvā loga ar ārējo izolāciju konstrukcijai. Darba apjoms ir 66 lpp. Tajā iekļauti 36 attēli, 4 tabulas, 8 formulas un 3 pielikumi. Darbā izmantoti 69 literatūras avoti, no kuriem 55 ir angļu valodā. Inversā modeļa izstrādei un optimizācijai izmantota Powersim Studio 8 Academic (8.10.4916.6) datorprogramma.
Atslēgas vārdi klimata adaptīvās ēku norobežojošās konstrukcijas; inversā modelēšana, optimizācija, sistēmdinamika
Atslēgas vārdi angļu valodā climate adaptive building shells; inverse modelling; optimization; system dynamics
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2017 10:37:35