Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "CSDD Rīgas Motormuzejs" mārketinga stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of Marketing Strategy for "CSDD Riga Motor Museum"
Autors Līga Ozarska
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Modris Ozoliņš
Recenzents Rita Greitāne, docente, Dr.oec., RTU IUV katedra
Anotācija Ozarska L. “CSDD Rīgas Motormuzejs” mārketinga stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / L.Ozarska, M.Ozoliņš. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2017. - 100 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido darbā izmantotie apzīmējumi, ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 103 lpp., tajā iekļauti 20 attēli un 4 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 52 informācijas avoti: 16 avoti latviešu un 36 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt “CSDD Rīgas Motormuzejs” mārketinga stratēģiju, kas ilgtermiņā nodrošinātu pastāvīgu apmeklētāju plūsmu muzejā. Pirmajā darba daļā aplūkoti divdesmit pirmā gadsimta mārketinga principi, kas ietver holistiskās mārketinga pieejas un jaunā mārketinga tendenču identificēšanu, kā arī plašāk aplūko muzeju nozarei raksturīgos mārketinga elementus. Otrajā darba daļā analizēta “CSDD Rīgas Motormuzejs” darbība caur iekšējās, mikro un makro vides perspektīvām, ietverot tādus aspektus kā muzeja misijas, mērķu, pakalpojumu, konkurentu, patērētāju, nozares politikas un mārketinga lomu muzeja līdzšinējā darbībā. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz teorētiskajā un analītiskajā daļā apkopoto informāciju, izstrādāta potenciālā “CSDD Rīgas Motormuzejs” mārketinga stratēģija 2018. -2020. gadam, ietverot tādus aspektus kā mērķa tirgus definējumu, pakalpojumu portfeļa un aktivitāšu piedāvājumu, stratēģijas ieviešanas procesus un izmaksas, kā arī investīciju atdeves novērtējumu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi saistīti ar “CSDD Rīgas Motormuzejs” esošo mārketinga situāciju, apmeklējuma un apmeklētāju dinamiku, ieteikumiem stratēģijas izstrādei, kā arī ieteikumiem mārketinga kapacitātes stiprināšanai un plānoto finansiālo ieguldījumu palielināšanai.
Atslēgas vārdi CSDD Rīgas Motormuzejs, mārketinga stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā CSDD Riga Motor Museum, marketing strategy
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 13:29:24