Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Emisiju samazinājums biomasas un dabasgāzes līdzdedzināšanā"
Nosaukums angļu valodā "Emission Reductions Co-firing Biomass and Natural Gas"
Autors Valters Kazulis
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Ivars veidenbergs
Recenzents Ģirts Vīgants
Anotācija Maģistra darbs “Emisiju samazinājums biomasas un dabasgāzes līdzdedzināšanā” veikts ar mērķi izpētīt biomasas un dabasgāzes līdzdedzināšanu vienā kurtuvē, lai izpētes rezultātus izmantotu praktiskā izpētē, izmantojot speciāli projektētu līdzdedzināšanas laboratorijas stendu. Darbs sastāv no trīs nodaļām - literatūras apskata, līdz šim veikto biomasas un dabasgāzes līdzdedzināšanas pētījumu rezultātu izpētes un metodoloģijas, kurā ietverti teorētiskie aprēķini par līdzdedzināšanu. Literatūras apskatā tiek aplūkotas globālās tendences energoresursu izmantošanā, pamatota biomasas kā energoresursa izvēle ilgtspējīgai attīstībai, analizēti biomasas degšanas procesi un degšanas produkti. Otrajā nodaļā ir analizēti zināmie biomasas un dabasgāzes līdzdedzināšanas eksperimenti, noskaidroti parametri, kas ietekmē pulverizētas biomasas degšanu un degšanas produktus. Trešajā nodaļā veikta laboratorijas stendā plānotajos eksperimentos izmantojamo kurināmo analīze, teorētiskie stendam nepieciešamo kurināmo daudzumu un emisiju aprēķini. Darba ietvaros izstrādāts eksperimenta plāns, lai pētītu emisiju atkarību no sekojošajiem mainīgajiem: pulverizētās biomasas daļiņu izmēra, gaisa padeves koeficienta un kurināmo attiecības. Sniegts laboratorijas stends un mēraparāti apraksts. Noslēgumā atrodami secinājumi par iespējām emisijas biomasas un dabasgāzes līdzdedzināšanā un izstrādāti ieteikumi turpmākai dabas gāzes un biomasas līdzdedzināšanas procesa izpētei. Maģistra darbs sastāv no 70 lappusēm. Darbā ievietotas 20 tabulas, 49 attēli un 23 vienādojumi. Darba izstrādei izmantoti 62 literatūras avoti, no kuriem 38 zinātniskās publikācijas.
Atslēgas vārdi biomasa; līdzdedzināšana; emsijas; emsiju samazinājums; enerģijas ražošana; dabasgāze
Atslēgas vārdi angļu valodā biomass; co-firing; emissions reduction; energy production; combustion
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 16:09:24