Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Būvniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Construction Company’s Performance"
Autors Laura Jenča
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Lapiņa Inga
Recenzents Greitāne Rita, docente, Dr.oec. RTU IUV katedra
Anotācija Jenča L. Būvniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana: Bakalaura darbs/ L.Jenča, I. Lapiņa. - Rīga: RTU, UIVI IUV Tālākizglītības nodaļa, bakalaura profesionālā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana", 2017. – 94. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 41 attēls, 26 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: pētāmā būvniecības uzņēmuma nepublicētie un Centrālās statistikas bāzes dati, LVS ISO 5127:2005 Informācija un dokumentācija, Lāmanens, K., Tominens, K. (2007). Procesu vadības izcilības kritēriji un LR MK noteikumi latviešu valodā. Darbam pievienoti 15 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt būvniecības uzņēmuma līdzšinējo sniegumu un paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti, nosakot veicamās darbības, kas varētu ietekmēt darbības efektivitātes paaugstināšanos, fiksējot rekomendācijas uzlabošanai. Pirmajā daļā tiek veikts būvniecības uzņēmuma darbības efektivitātes novērtējums, aprakstot būvniecības nozari, uzņēmuma darbību un tā kvalitātes un finanšu rādītājus. Otrajā daļā veikts efektivitātes nodrošināšanas un novērtējuma pētījums par uzņēmuma darbinieku motivācijas līmeni un ietekmējošiem faktoriem, kā arī uzņēmuma klientu apmierinātību. Trešajā - apkopoti un izvērtēti pētījumā iegūtie rezultāti, uz kuru pamata, izteikti secinājumi un priekšlikumi par darbinieku motivācijas paaugstināšanas sistēmu un klientu atsauksmes anketas pārstrādi atbilstoši bakalaura darba izvirzītajam mērķim. Izstrādājot bakalaura darbu un veicot būvniecības uzņēmuma darbības analīzi, autore secina, ka būvniecības uzņēmumā visvairāk darbiniekus motivē papildus naudas bonusi un prēmijas par labi padarītu darbu, kā arī sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas. Pamatojoties uz secinājumiem tika izvirzīts priekšlikums būvniecības uzņēmumā, izveidojot prēmijas aprēķina matricu, sasaistot darbinieku un būvniecības uzņēmuma mērķu izpildi gada griezumā, pārskatot būvniecības uzņēmuma darbinieku bonusu sistēmu.
Atslēgas vārdi Būvniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Increasing of construction company efficiency
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 14:28:12