Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darba samaksas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Wage System Improvement in Company"
Autors Sintija Briede
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ezera Ilona
Recenzents Marinska Karina, Mg.oec., LR SM Autosatiksmes dep. Autoceļu nod. vecākā referente
Anotācija Bakalaura darba autore: Sintija Briede Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., doc.Ilona Ezera Bakalaura darba temats: Darba samaksas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā Bakalaura darba struktūra: bakalaura darbs sastāv no divām darba daļām: teorētiskās un praktiskās daļas. Darba pirmajā daļā tiks pētīts darba samaksas jēdziens, juridiskais pamatojums, darba samaksas tendences Latvijā, kā arī, tiks definēti efektīvas darba samaksas izstrādes pamatprincipi un vadlīnijas. Darba otrajā daļā balstoties uz teorētisko izpēti, tiks izstrādāta darba samaksas sistēma uzņēmumam. Darba noslēgumā ir izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi darba samaksas sistēmas ieviešanai uzņēmumā. Bakalaura darba izstrādes gaitā tika izmantoti 26 literatūras un informācijas avoti, Bakalaura darbs satur 11 attēlus, 6 tabulas un 6 pielikumus. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciālā un visparējā literatūra, elektroniskie resursi, periodiskā literatūra, LR statistikas dati, nepublicētie uzņēmuma materiāli Bakalaura darba galvenie rezultāti: izpētīts darba samaksas jēdziens un darba samaksas juridiskais pamatojums, analizētas darba samaksas tendences Latvijā, izstrādāta darba samaksas sistēma uzņēmumam
Atslēgas vārdi darba samaksa, darba samaksas sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā wages, salary system
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 16:26:39