Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Aktivētās ogles iegūšana no biomasas, sorbcijas īpašības un pielietošana superkondensatoru elektrodiem"
Nosaukums angļu valodā "Synthesis and sorption properties of biomass based activated carbons and their application for supercapacitor electrodes"
Autors Zane Zalāne
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Sarma Valtere
Recenzents Claudio Rochas
Anotācija Maģistra darba “Aktivētās ogles iegūšana no biomasas, sorbcijas īpašības un pielietošana superkondensatoru elektrodiem” autors ir Zane Zalāne. Pētījums izstrādāts Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtā. Darba mērķis – izvērtēt priekšapstrādes metodes un aktivācijas apstākļu ietekmi uz aktivētās ogles īpašībām, izdarīt secinājumus par optimālākajiem iegūšanas apstākļiem, izvērtēt tās potenciālu pielietošanai superkondensatoru elektrodos un adsorbcijas procesos. Darbā izvirzīta hipotēze, ka ar hidrotermisko apstrādi kā priekšapstrādes paņēmienu iespējams iegūt tādu pašu izejmateriāla apstrādes pakāpi kā izmantojot termisko karbonizāciju. Darbs sastāv no 5 daļām – ievada, literatūras apskata, eksperimentālās daļas, rezultātu izvērtējuma un secinājumiem. Literatūras apskatā analizētas biomasas priekšapstrādes un aktivācijas metodes aktivētās ogles ar attīstītu poraino struktūru iegūšanai, kā arī pētīts tās pielietošanas plašais potenciāls. Eksperimentālajā daļā dota aktivētās ogles iegūšanas shēma un aprakstīts aktivētās ogles iegūšanas process. Šeit aprakstītas arī pielietotās izejmateriāla, lignocelulozes un karbonizātu, kā arī aktivētās ogles analīzes metodes. Rezultātu izvērtējumā aprakstīti iegūtie eksperimentālo analīžu rezultāti, kas ļāva izdarīt pamatotus secinājumus par optimālākajiem apstākļiem aktivētās ogles iegūšanai. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā; tas sastāv no 71 lpp, iekļauti 37 attēli, 12 tabulas, 3 pielikumi un apskatīti 89 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi AKTIVĒTĀ OGLE, KARBONIZĀCIJA, HIDROTERMISKĀ APSTRĀDE, ĶĪMISKĀ AKTIVĀCIJA AR NaOH, ADSORBCIJA, SUPERKONDENSATORS.
Atslēgas vārdi angļu valodā ACTIVATED CARBON, CARBONIZATION, HYDROTHERMAL TREATMENT, CHEMICAL ACTIVATION WITH NaOH, ADSORPTION, SUPERCAPACITOR
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 15:32:55