Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Koksnes mizu izmantošanas koncepcija un realizācijas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Realization opportunities and use concept of wood bark"
Autors Zanda Jansone
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Jūlija Gušča
Recenzents Dzintars Jaunzems
Anotācija Šobrīd mežu zemes aizņem vairāk kā 50 % no Latvijas teritorijas. Meža zemēs iegūtie resursi tiek izmantoti produktu ražošanai, aizmirstot par mežapstrādes atlikumiem, kas tiek atstāti mežā vai vienkārši sadedzināti. Eiropas Savienība, kā vienu no galvenajiem mērķiem, ir noteikusi, ka visām dalībvalstīm nepieciešama ekonomiskā izaugsme, izmantojot resursus pilnīgi, neaizmirstot, ka to apjoms ir ierobežots. Tāpēc Latvijai būtu nepieciešams pievērst uzmanību koka atlikumu izmantošanai, produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanai. Viena no nenovērtākajām koka sastāvdaļām ir miza, kas šobrīd tiek izmantota kā apaļkoku iepakojums, bet var tikt izmantota produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanai. Koka miza ir lielisks izejmateriāls, jo koka miza sastāv no dažādām vielām no kurām ir iespējams ražot dažādus biorafinērijas produktus ar augstu pievienoto vērtību. Koka mizas produkcijas tirgus ir mazattīstīts, jo mizas apstrādei, lai ražotu produktus ar augstu pievienoto vērtību, nepieciešamas lielas investīcijas, tas ir laikietilpīgi. Tomēr, šī tirgus daļa aug gan Latvijā, gan Eiropā, ņemot vērā sintētisko produktu izmantošanas ierobežojumus, “zaļās” domāšanas un atjaunojamo materiālu īpatsvara izmantošanu. Tādēļ tika pētītas koka mizas izmantošanas iespējas, analizējot dažādus mizas produktus, kas šobrīd tiek iegūti laboratorijas apstākļos vai jau tiek ražoti industriāli. Autors analizēja 18 koka mizas produktus, tos iedalot 5 grupās - enerģijas ražošana un biogāze, komposts un mulča, sorbenti, būvmateriāli un saistvielas polimer-kompozītos, bioloģiski aktīvo vielu ekstrakcija. Lielākā daļa produktu netiek ražoti Latvijā. Ņemot vērā, ka daļa produktu var tiks ražoti tikai no vienas konkrētas koka sugas, Autors aprēķināja teorētiski pieejamo koka mizas apjomu, no kuras secināja, ka visvairāk mizas var iegūt no priežu un bērzu kokiem. Izmantojot multi-kritēriju analīzi (MCA) tika noteikti galvenie produkti, kas varētu tikt komercializēti Latvijā. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tika noteikts, ka trīs labākie produkti komercializēšanai būtu mulča, tanīns un betulīns. Papildus tika veikts produktu ietekmes uz vidi novērtējums dzīves cikla posmā, izmantojot ECO-it, ekodizaina analīzi un ekonomiskais izvērtējums. Secināts, ka dzīves cikla laikā vismazāko ietekmi rada tanīna un mulčas ražošana, bet vislielāko betulīns. Visiem produktiem būtu nepieciešams uzlabot ražošanas procesu, lai atbilstu ekodizaina principiem. Tika noteikts, ka vislielāko ekonomisko ieguvumu radītu betulīna ražošana.
Atslēgas vārdi koka miza, multi-kritēriju analīze, realizācijas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Wood bark, multi-criteria anlyse, ,realization opportunities
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 09:13:24