Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Fāzu pārejas materiālu izmantošana saules siltuma akumulācijai"
Nosaukums angļu valodā "Application of phase change materials for solar thermal energy accumulation"
Autors Ance Ansone
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Miķelis Dzikēvičs
Recenzents Dagnija Blumberga
Anotācija Ance Ansone ir Rīgas Tehniskās universitātes, Vides zinātņu akadēmiskās maģistra līmeņa studiju programmas 2. kursa student, kura piedalās dubultdiploma programmā Viļņas Gediminas tehniskajā universitātē un ir autore maģistra darbam „Fāzu pārejas materiālu izmantošana saules siltumenerģijas akumulācijai”. Maģistra darbam ir vairāki mērķi: veikt literatūras analīzi ar saules siltuma sistēmām un fāzu pārejas materiāliem; veikt eksperimentus ar un bez fāzu pārejas materiāliem eksperimentālā sistēmā pie atšķirīgiem ūdens plūsmas ātrumiem; veikt matemātisku rezultātu izvērtējumu un aprēķināt CO2 samazinājumu, kas tiek panākts aizvietojot dažādus enerģijas avotus ar saules enerģiju. Lai sasniegtu darba mērķus tika īstenoti galvenie izpētes soļi: zinātniskās literatūras analīze, metodoloģijas izstrāde, darbs pie eksperimentālas sistēmas, tās testēšanas un uzlabošanas, tika veikti vairāki eksperimenti, tika analizēti rezultāti, kas iegūti pateicoties aprēķiniem. Literatūras apskatā veikta fiziskā un latentā siltuma sistēmu analīze, fāzu pārejas materiālu veidu un fizikālo īpašību analīze, plūsmas ātruma ietekme uz siltumpārnesi un enerģijas akumulāciju Eksperimenta daļā tika izveidota īpaša eksperimentālā sistēma, kas atrodas Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā, tā tika testēta un uzlabota balstoties uz eksperimentiem, kas veikti ar un bez sistēmā integrētiem fāzu pārejas materiāliem, kuru kušanas temperatūra ir 55˚C. Šī darba metodoloģija tika izveidota priekš komerciāli pieejamu fāzu pārejas materiālu testēšanas, lai pētītu enerģijas akumulāciju. Rezultātu daļā analizēta sakarība starp ūdens plūsmas ātrumu un siltuma pārnesi eksperimentālajā sistēmā, kā arī tika veikts CO2 apjomu aprēķins.
Atslēgas vārdi Siltumenerģijas uzglabāšana, fāzu pārjeas materiāli, plūsmas ātruma ietekeme, eksperiments
Atslēgas vārdi angļu valodā Thermal energy storage, phase change materials, flow rate impact, experiment
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2017 23:20:44