Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "AS "SEB banka" klientu apmierinātības paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Increasing Customer Satisfaction in the JSC "SEB banka"
Autors Daiga Burgmane
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Recenzents Mg.oec., Kārlis Udrass
Anotācija Burgmane D. A/S „SEB banka” klientu apmierinātības paaugstināšana: Maģistra darbs / D. Burgmane, J. Mazais. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 111. lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 111. lpp., tajā iekļauti 30. attēli, 8. tabulas, 2. formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu un 22 angļu valodā. Darbam pievienoti 10. pielikumi. Darba mērķis ir iegūt un analizēt galvenos klientu neapmierinātības cēloņus un izstrādāt priekšlikumus, lai veicinātu klientu apmierinātības paaugstināšanu A/S “SEB bankā”. Pirmajā darba daļā autore apskata teorētisko materiālu par klientu apmierinātību, klientu apmierinātības mērīšanu un pielietojamās metodes. Otrajā darba daļā autore apskata esošo situāciju nozarē un A/S SEB bankā kopumā, kā arī nosauc galvenos bankā pielietots kvalitātes instrumentus klientu apmierinātības mērīšanā un apskata bankas procesus. Trešajā darba daļā autore ir ieviesusi izmaiņas esošajos bankas procesos ar mērķi paaugstināt klientu apmierinātību. Jaunie procesi ir notestēti 2016. gada 1. ceturksnī sasniedzot pozitīvus rezultātus. Ceturtajā darba daļā autore izstrādā priekšlikumus klientu apmierinātības paaugstināšanai bankas filiālē. Priekšlikumi ir vērsti uz darbinieku kompetenču paaugstināšanu un bankas pakalpojumu pieejamības paplašināšanu ar Latvijas Pasta starpniecību. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: lai banka būtu konkurētspējīga ir nepārtraukti jāstrādā pie esošo procesu pilnveides un jaunu procesu un mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešanas, ieguldot resursus bankas darbinieku apmācībās un piedāvāto pakalpojumu un to saņemšanas iespēju dažādošanā.
Atslēgas vārdi Klientu apmierinātības paaugstināšana, klientu apmierinātības mērīšanas metodes, kvalitātes vadības rīki.
Atslēgas vārdi angļu valodā The aim of the master thesis is to obtain and analyze the main causes of customer dissatisfaction and develop solutions to increase JSC “SEB bank” customer satisfaction.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 11:33:07