Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Mārketinga stratēģijas izveide interneta veikalam 1a.lv"
Nosaukums angļu valodā "Development of Marketing Strategy for E-commerce Retailer 1a.lv"
Autors Anna Melne
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Deniss Ščeulovs, asoc.prof., Dr. oec., IUV katedra
Anotācija Melne A. Mārketinga stratēģijas izveide interneta veikalam 1a.lv: Maģistra darbs / A. Melne, E. Gaile-Sarkane. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2016. - 112 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 112 lpp., tajā iekļauti 18 attēli un 28 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 55 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir efektīvas mārketinga stratēģijas izveide interneta veikalam 1a.lv, kas nodrošinātu izaugsmes tempus, kas ir ātrāki nekā nozarē vidēji un līderpozīciju Latvijas tirgū pēc apgrozījuma. Pirmajā darba daļā aplūkotas pieejas e-tirdzniecības pētīšanā, e-tirdzniecības mārketinga elementi un dažādu e-tirdzniecības spēlētāju izvēlētie stratēģiju virzieni. Otrajā darba daļā analizēta e-tirdzniecības nozare Latvijā, tās izaugsme un 1a.lv pozīcija pret konkurentiem un potenciāls izaugsmei. Trešajā darba daļā izstrādātas inovatīvas mārketinga aktivitātes un ieviešanas soļi tādos stratēģijas virzienos kā efektivitāte, personalizācija, lojalitātes programma un iepirkšanās barjeru mazināšana. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: 1. E-tirdzniecības uzņēmumiem, veicot benchmarking analīzi pret konkurentiem, būtiski konstatēt un īstenot minimālu prasību līmeni visos stratēģijas elementos. Tomēr, lai augtu ātrāk nekā nozare un nostiprinātu pozīcijas pirms tās izaugsme ir palēninājusies, nepieciešams arī īstenot inovācijas, atšķirties no konkurentiem un pārsniegt klientu gaidas. 2. Par 1a.lv mārketinga efektivitātes kritērijiem izvirzītas pirkuma iegūšanas izmaksas, atbildes līmenis, konversiju līmenis, vidējā pirkuma vērtība, pirkumu skaits, vidējais pirkumu skaits gadā, dzīvescikla vērtība un klientu apmierinātība. 3. Efektīvas preču kategoriju virzīšanas mērķis ir nodrošināt atbilstošas izmaksas par klienta iegūšanu. Lai to paveiktu, komunikācijas aktivitātēm jāpielāgojas katras kategorijas vidējai pirkuma vērtībai un nepieciešams mārketinga izmaksām investēt ne vairāk par 4% no neto apgrozījuma. 4. Personalizētās komunikācijas mērķis ir palielināt atbildes līmeni. Tā jāveido atšķirīgi klientiem un ne-klientiem. Personalizētajai ne-klientu uzrunāšanai jātiecas uz pirkuma veicināšanas izmaksu samazināšanu, virzot apmeklētāji uz reģistrāciju un kļūšanu par klientiem. 5. Lojalitātes programmas mērķis ir palielināt pirkumu skaitu, pirkumu skaitu gadā, klientu apmierinātību un dzīvescikla vērtību. Rekomendēts izveidot lojalitātes programmu, kas ļauj uzkrāt 1% no pirkuma vērtības, apmainīt to pret atlaidi pie nākamā pirkuma un paredz līmeņos ar papildus ieguvumiem. 6. Iepirkšanās barjeru mazinošo aktivitāšu mērķis ir palielināt konversiju līmeni un vidējo pirkuma vērtību. Šajā virzienā radītas un rekomendētas vairākas aktivitāšu koncepcijas – dzīves stila blogs, draugu kupons, mēneša iepirkšanās saraksts.
Atslēgas vārdi mārketings, stratēģija, e-komercija, tirdzniecība, Latvija, lojalitāte, personalizācija, inovācijas, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, strategy, e-commerce, retail, Latvia, loyalty, personalisation, innovation, effectiveness
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 09:26:37