Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Pasažieru apmierinātības paaugstināšana VAS "Starptautiskā Lidosta Rīga" terminālā"
Nosaukums angļu valodā "Increasing Passenger Satisfaction in the Terminal of SJSC "RIGA International Airport"
Autors Agnese Veigure
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Svetlana Mjakuškina
Anotācija Veigure A. Pasažieru apmierinātības paaugstināšana VAS “Starptautiskā Lidosta Rīga” terminālā: Maģistra darbs/ A. Veigure, J. Pildavs. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 109 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 109 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 34 avoti latviešu, 27 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir pētīt un analizēt pasažieru apmierinātību izlidošanas terminālī, izstrādāt priekšlikumus tās paaugstināšanai. Pirmajā darba daļā padziļināti tika izskatīts klientu apmierinātības jēdziens dažādos literatūras avotos, kā arī faktori, kas to tieši ietekmē un kāda ir klientu loma uzņēmuma attīstībā un ekonomiskajā izaugsmē. Tika aprakstīta saistība ISO 9001:2015 standartam ar šo jēdzienu, un kādas prasības konkrētajā jomā ir jāievēro, lai nākotnē uzņēmums varētu ieviest sistēmu atbilstoši šī standarta prasībām. Tika aprakstītas un analizētas metodes, ar kurām noteica pasažieru apmierinātību veicinošus faktorus. Darba otrajā daļā tika analizēta VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” darbība, analizēti pasažieru apmierinātības rādītāji, apkopota iegūtā informācija no sūdzību analīzes, novērojuma un aptaujas rezultātā iegūtajiem datiem un noteikti neapmierinātību veicinošie cēloņi. Darba trešajā daļā tika aprakstīti risinājumi, kas uzņēmuma jāievieš, lai samazinātu to faktoru ietekmi, kam ir negatīvs iespaids uz pasažieru apmierinātību. Darba ceturtajā daļā tika izstrādāti priekšlikumi, kā veicināt vienmērīgu iekāpšanas sektoru noslodzi, lai samazinātu pasažieru burzmu pie tiem un skaitu nelielā teritorijā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – garās rindas un cilvēku pūļi pie iekāpšanas sektoriem, apkalpojošā personāla pieejamība (nepieciešamākais – mediķi, informācijas centrs), lasīto paziņojumu skaļums un biežums, bērnu rotaļu laukumu nepieejamība, apgrūtināta iespēja uzlādēt savas elektroierīces. Tās ir pasažieru apmierinātību visvairāk ietekmējošie faktori. Iekāpšanas sektoru vienmērīgas noslodzes īstenošanai un pasažieru blīvuma mazināšanai vienā lokācijā, tika piedāvāts uzlabot un pilnveidot 2 procesu 3 apakš procesus - „P03.2. Izlidojošo pasažieru apkalpošana,” „P03.1 Ielidojošo pasažieru apkalpošana,” un „P01.8. GK stāvvietu un iekāpšanas sektoru plānošana.”
Atslēgas vārdi Pasažieru apmierinātība, klientu apkalpošana, iekāpšanas sektoru noslodze,
Atslēgas vārdi angļu valodā Passenger satisfaction,customer service, boarding sector load,
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2017 22:54:14