Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Digitālā mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmumā SIA “Global”"
Nosaukums angļu valodā "LLC “Global” Digital Marketing Strategy Development"
Autors Toms Zālmanis
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Elīna Gaile- Sarkane
Recenzents Modris Ozoliņš, docents (prakt.), Dipl.ing., MBA
Anotācija Zālmanis T. Digitālā marketing stratēģijas izstrāde uzņēmumam SIA „Global”: Maģistra darbs / T.Zālmanis, E.Gaile-Sarkane. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2016. – 111 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 110 lpp., tajā iekļauti 43 attēli, 5 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu un 43 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt SIA „Global” digitālā mārketinga stratēģiju, definējot veicamās aktivitātes, to ieviešanai nepieciešamo budžetu un laika plānu. Pirmajā darba daļā autors apskata dažādus digitālā mārketinga elementus, digitālā mārketinga stratēģijas izstrādes modeļus, apkopo informāciju par klientu personību analīzi un šīs informācijas izmantošanu komunikācijā, kā arī informāciju par klienta ceļa analīzi un tirgus un patērētāju segmentēšanu, mērķētas komunikācijas izstrādi. Otrajā darba daļā autors apskata SIA „Global” biznesa modeli, veic visu kompānijas izmantoto digitālo kanālu analīzi, veic klienta personību apskatu un analizē klienta ceļu, kā arī pēta kompānijas tīmekļa vietnes lietojamību un tiešo konkurentu tiešsaistes komunikācijas aktivitāšu datus. Trešajā darba daļā autors izstrādā digitālā mārketinga stratēģiju, balstoties uz RACE modeli. Autors apraksta izvirzītos mērķus, aktivitātes, kuras veicamas, lai sasniegtu potenciālos klientus, darbības, ar kuru palīdzību likt tiem rīkoties, aktivitātes, kuras veicamas, lai sekmētu pirkumu veikšanu, kā arī aktivitātes, lai noturētu esošos klientus. Darbā autors secināja, ka apmeklējumi un veikto pirkumu daudzums ir jāskata, apvienojot tos kopīgā lielumā – konversijas rādītājā, lai objektīvi novērtētu katra medija pienesumu. Darba rezultātā autors arī secināja, ka meklētājprogrammas, kuru ietekme gadu no gada palielinās, klienta lēmuma pieņemšanā spēlē vislielāko lomu. No darbā veiktajiem pētījumiem autors izstrādāja vairākus priekšlikumus SIA „Global” darbības uzlabošanai. Viens no svarīgākajiem ieteikumiem ir kanālus, kuri nes vislielākos pārdošanas rezultātus būtu jāvērtē nevis pēc maksas par attēlojumu, klikšķi, izvietojumu, bet gan pēc maksas par reģistrāciju. Kā arī, lai gūtu visaptverošu skatu uz komunikācijas rezultātu kopumā, kompānijai būtu jāizmanto autora izstrādātā analīzes struktūrā, lai visu tiešsaistes kanālu komunikācija būtu vienkārši apkopojama, salīdzināma un uz tās pamata varētu pieņemt lēmumus par veicamajām darbībām rezultātu uzlabošanai.
Atslēgas vārdi Digitālā mārketinga stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Digital marketing strategy
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2017 09:40:08