Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Kolektīvās peļņas sadales programmas pilnveidošana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Profit Sharing Program in Company"
Autors Evelīna Lietaviete
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Gunita Smirnova
Recenzents Sandra Mihelake, MBA
Anotācija Lietaviete E., Kolektīvās peļņas sadales programmas pilnveidošana uzņēmumā: Maģistra darbs / E.Lietaviete, G.Smirnova – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2016. – 86 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 5 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu un 24 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt, kā SEB grupā realizētā, saliktā tipa kolektīvās peļņas sadales programma darbojas, vai tā sasniedz programmai uzstādītos mērķus, kā arī izstrādāt un sniegt ieteikumus tās darbības pilnveidošanai nākotnē. Pirmajā darba daļā autore veic teorijas pārskatu ar nolūku noskaidrot, kas ietekmē darbinieku motivāciju un piesaisti uzņēmumam. Autore apskata individuālās motivācijas teorijas no iekšējās motivācijas un ārējās motivācijas viedokļa. Teorētiskajā daļā padziļināti pēta darbinieku materiālās stimulēšanas veidus un konkrēti – kolektīvo peļņas sadales programmu pielietošanas teorijas un praksi. Otrajā darba daļā autore padziļināti pēta SEB grupā realizētās kolektīvās peļņas sadales programmas mērķus un nosacījumus. Lai noskaidrotu, kā programma tiek uztverta, un vai tās darbība veicina programmai uzstādīto mērķu sasniegšanu, veic pētījumu darbinieku vidū. Daļas noslēgumā autore veic pētījuma rezultātu apkopojumu un analīzi, ar nolūku darba praktiskajā daļā izstrādāt ieteikumus uzlabojumiem programmas pilnveidošanai Trešajā darba daļā autore analizē programmas darbības ietekmi uz uzņēmuma finanšu rādītājiem. Balstoties motivācijas aspektiem un secinājumiem, no darbinieku vidū veiktā pētījuma, izstrādā priekšlikumus izmaiņām un uzlabojumiem programmā vai programmas darbībā. Noslēgumā autore izstrādā aktivitāšu un laika plānu uzlabojumu ieviešanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: autore secina, ka saliktā tipa kolektīvās peļņas sadales programmas ir materiālās stimulēšanas veids, kas palīdz veicināt darbinieku piesaisti uzņēmumam ilgtermiņā. Darbam uzstādītais mērķis ir sasniegts un darbā ir izdevies izstrādāt priekšlikumus aktivitātēm, kas nākotnē veicinās programmas attīstību un tās mērķu sasniegšanu.
Atslēgas vārdi Peļņas sadales programmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Profit sharing plans
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2017 14:21:35