Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ēkas konstrukciju norobežojošo materiālu mitruma un termiskā stāvokļa raksturojums"
Nosaukums angļu valodā "Caracterization of moisture and thermal conditions in building envelope materials"
Autors Valdis Zaķis
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Juris Biršs
Recenzents Videvuds Ārijs Lapsa
Anotācija Šī darba mērķis ir apvienot triju nedestruktīvu tehnoloģiju lietojumu ēkas higrotermālo defektu identificēšanai norobežojošo konstrukciju materiālos ēkas būvniecības, atjaunošanas un/vai ekspluatācijas periodā. Literatūras pārskatā ir izvērtēti kvalitatīvās un kvantitatīvās termogrāfijas testēšanas lietišķie pielietojumi, tajā skaitā: ēku siltuma izolācijas nepārtrauktības un energoefektivitātes novērtējumos. Darbā tiek piedāvāts mitruma un siltuma plūsmu datormodelēšanu un termogrāfijas vienots lietojums jauno un kultūrvēsturisko būvkonstrukciju higrotermiskos defektu identificēšanā un verificēšanā, balstoties uz virsmas temperatūras un akumulētā ūdens sadalījuma dinamikas prognozēm. Termogrāfijas un datormodelējumu vienotais lietojums un tam saistošie pieņēmumi un apstākļi tiek ilustrēti trijās būvkonstrukciju mezglu izpētes. Darbā tiek konstatēts, ka nedestruktīvs apsekojums būvobjektā un higrotermālā datormodelēšana ne vien paātrina defektu identificēšanu, bet arī dod pamatu būvdefektu izcelsmes un to ilgtermiņa ietekmju kvantitatīvam novērtējumam. Būvkonstrukciju mezglu izpēte ilustrē vienota lietojuma koncepcijas lietišķos pielietojumus un to piemērotību higrotermisko defektu nedestruktīvajā analīzē. Šī koncepcija var palīdzēt īstenot dažādas sarežģītības būvkonstrukciju risinājumu kompleksās pārbaudes, kā arī jaunbūvju un esošo ēku kvalitāti un energoefektivitātes uzraudzību. Rezultāti parāda, ka higrotermisko pārnešu novērtēšana precizē ēkas iekštelpu masas un enerģijas bilances. Šī iemesla dēļ tehniskie risinājumi būvdefektu novēršanā rada papildus iespējas enerģijas pieprasījuma samazināšanai ēkā. Darbā piedāvātā nedestruktīvu tehnoloģiju vienota lietojuma koncepcija sekmē kvalitatīvas dzīves vides radīšanu un kultūrvēsturisko un vides vērtību saglabāšanu, pateicoties efektīvākai būvniecības procesa uzraudzībai, kā arī energoresursu racionālai izmantošanai.
Atslēgas vārdi nedestruktīvas tehnoloģijas, termogrāfija, siltuma un mitruma datormodelēšna, būvniecības defekti
Atslēgas vārdi angļu valodā nondestructive technologies, tehrmography, thermal and moisture computermodelation, building defectsuma datormodelēšna
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 21.06.2016 10:44:50