Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language ''Sistēmdinamikas modeļa izveide lauksaimniecības zemēm"
Title in English "Application of System Dynamics model on agricultural land"
Author Anete Zvaigzne
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Andra Blumberga
Reviewer Francesco Romagnoli
Abstract Lauksaimniecības zemes aizņem nozīmīgu daļu no kopējās sauszemes platības. Šī darba galvenais uzdevums ir novērtēt kā intensīva lauksaimnieciskā darbība ietekmē bioloģisko daudzveidību konkrētā Latvijas reģionā, kā arī sniegt ieteikumus, lai veicinātu bioekonomikas attīstību šajā reģionā. Tika izveidots Sistēmdinamikas modelis, kas tika papildināts ar Ģeogrāfiskās Informācijas Sistēmas sniegtajām iespējām. Izveidotais Sistēmdinamikas modelis ir sasaistīts ar telpisko informāciju, kas ir atvasināta no LR Lauka Atbalsta dienesta sniegtajiem zemes izmantošanas veidu datiem par Bauskas novadu. Rezultāti liecina – lielākus ienākumus nekā tradicionālā lauksaimniecība var nodrošināt ekstensīvā lauksaimniecība. Secinās, ka samazinot tradicionālo lauksaimniecības platību un vienlaikus palielinot dabiskās platības (ieskaitot ekstensīvo lauksaimniecību), kopējie ieņēmumi un lauksaimniecības bioloģiskā daudzveidība pieaug. Ir ieteicams palielināt pievienoto vērtību produktiem, kas ir audzēti ar tradicionālajā lauksaimniecībā, vienlaikus palielinot dabisko teritoriju (t.sk. ekoloģisku nozīmīgu) īpatsvaru par vairāk nekā 5 %.
Keywords Lauksaimniecības ainava, zemes lietošanas intensitāte, sistēmdinamika
Keywords in English Agricultural landscape, land use intensity, system dynamics
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 20.05.2016 01:48:51