Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Produktu inovācijas modelis Latvijas uzņēmumos"
Title in English "Product Innovation Model in Latvian Enterprises"
Author Gatis Dzelzkalējs
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor E.Gaile-Sarkane
Reviewer doc.,Dr.oec. I.Andersone
Abstract Inovācija ir viens no jaunas, efektīvas un uz zināšanām virzītas ekonomikas galvenajiem dzinējspēkiem. LR Zinātniskās darbības likums definē - inovācija ir jaunu zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana produktā vai pakalpojumā. Inovācija ir zināšanu praktiskās pielietošanas process, kā rezultātā tiek radīti tirgū pieprasīti, konkurētspējīgi produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību. Arvien vairāk tiek uzsvērta inovāciju ieviešanas aktualitāte uzņēmumos, kā attīstību veicinošs faktors. Latvija ir vienā no pēdējām vietām Eiropā pēc uzņēmumu investīcijām inovācijās, liela daļa uzņēmumu neizprot inovāciju nozīmīgumu vairāku iemeslu dēļ. Inovāciju ieviešana nozīmē uzņēmuma konkurētspējas palielināšanu un papildus investīcijas. Tēmas aktualitāti pamato tas, ka ES struktūrfondi paredz dažāda veida finansu piesaisti inovatīviem uzņēmumiem, to attīstībai. Uzņēmumiem ir problemātiska izpratne par inovācijas ilgtspējīgumu un ieviešanas lietderīgumu, tādēļ būtu nepieciešams inovāciju ieviešanas modelis, ar kura palīdzību uzņēmējs spētu novērtēt inovācijas lietderību un ilgtspējīgumu. Maģistra darbs sastāv no ievada, trijām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī pielikumiem. Pirmajā daļā autors atspoguļo teorētisko bāzi par inovācijām, to veidiem, politiku, ietekmi uz ekonomiku. Otrajā daļā ir izstrādātas šādas zinātniskās novitātes: inovāciju klasifikācija, nosaka inovāciju procesa ietekmējošos faktorus un izstrādā produktu vērtību palielinošu inovāciju modeli. Darba trešajā daļā autors parāda, kā izveidotās novitātes ir izmantojamas ražošanas uzņēmumā SIA CIDO grupa.
Keywords Inovācijas, inovāciju modelis, vērtību palielinoša inovācija
Keywords in English Innovation, innovation model, value enchancing innovation
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 22.05.2014 11:15:13